Tag

nový začiatok

Browsing

2018: (Oneskorený) nový začiatok

Ak mám veriť Instagramu, Facebooku a blogom, ktoré pravidelne sledujem a čítam, všetci vstúpili do nového roka perfektne zorganizovaní, s podrobne vypracovaným zoznamom nových snov a cieľov a tiež s detailným plánom toho, ako tieto ciele v tých 365-tich dňoch, ktoré nám rok 2018 vymeriava, naplniť. Všetci, okrem mňa. A to som pre začiatok nového roka mala naozaj grandiózne predstavy! Chcela som si zhodnotiť starý rok, do nového preniesť to, čo fungovalo a nechať za sebou to, čo nefungovalo, čo sa pokazilo, alebo na čo som nebola príliš hrdá. Chcela som si už niekedy medzi sviatkami urobiť brainstorming nových snov, plánov a cieľov na nový rok. Samozrejme s príslušnými akčnými krokmi, ktoré by ma posunuli tým správnym smerom. Chcela som mať napísané a naplánované nové články na blog aspoň na dva týždne vopred. A do nového roka som chcela vstúpiť tou správnou nohou, s tým správnym nastavením mysli a dostatočnou…