Category

Ciele

Category

31 pred 32

Milujem stanovovať si ciele. Vždy som bola ambiciózna, vždy som mala méty, ktoré som chcela dosahovať a na ktorých som tvrdo pracovala. No väčšinou sa týkali len mojich študijných výsledkov, prípadne pracovných ambícií. V mimoškolskom a mimopracovnom svete som si z neznámych príčin ciele nestanovovala. Keď som však nedávno premýšľala o stanovovaní si a dosahovaní cieľov všeobecne, uvedomila som si, akú veľkú chybu robím. Ciele si môžeme stanovovať v akejkoľvek oblasti len chceme – či už ide o naše pracovné ambície, zdravie, rodinný život či hobby a voľný čas. V každej z týchto oblastí si môžeme klásť menšie či väčšie výzvy. Preto som sa rozhodla si takto pred koncom roka zaexperimentovať a nechala som sa inšpirovať Elsie z blogu A beautiful mess. Vytvorila som si zoznam 31 vecí, ktoré by som chcela urobiť a stihnúť do mojich 32. narodenín. Na prvý pohľad je to zoznam naozaj dlhý a pomerne ambiciózny,…